Penzijní připojištění

Sjednat připojištěníZjistit více

O penzijním připojištění


Penzijní připojištění (neplést s důchodovým pojištěním) je jeden z možných způsobů spoření – zajištění na penzi a je součástí třetího pilíře důchodového systému. Penzijní připojištění (nebo spíše spoření) vzniklo v roce 1994 vydáním zákona č. 42/1994 Sb., jako státem regulovaný spořicí produkt dlouhodobého a relativně bezpečného ukládání a zhodnocování peněžních prostředků. Novou smlouvu penzijního připojištění bylo možné uzavřít nejpozději 30. 11. 2012. Penzijní připojištění si mohla zřídit kterákoli osoba starší 18 let, která byla občanem ČR či jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo se účastnila se veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění v rámci České republiky. Podle nové zákonné úpravy může dnes mít penzijní připojištění – doplňkové penzijní spoření i nezletilé dítě. Jeho důchod bude zajištěn i minimálními vklady.

Pokud klient zvolí správný produkt, může mít jeho „penzijko“ mnohem větší zhodnocení a je možné si připlatit za garanci. Ta se snadno zaplatí právě větším výnosem díky správně zvolené strategii. Tím se dosáhne i o několik set tisíc většího výnosu k důchodu, než u běžného doplňkového penzijního spoření, a to za stejné peníze. Tento produkt je navíc s realokací – ochranou výnosů, které minimalizuje riziko ztráty finančních prostředků před důchodem, kdy bude klient svoje peníze nejvíce potřebovat. O dalších výhodách a možnostech je dobré pohovořit osobně.

Doplňkové penzijní spoření je státem regulovaný spořicí produkt dlouhodobého a bezpečného ukládání a zhodnocování peněžních prostředků.

Od 1. 1. 2013 toto spoření bylo nahrazeno novým doplňkovým penzijním spořením. Původní spoření však existuje stále, pouze se úspory klientů účetně vyčlenily z penzijního fondu do Transformovaného fondu, který od 1. 1. 2013 spravuje penzijní společnost.

Spoření i výplata dávek se i nadále řídí původními podmínkami a zejména platným penzijním plánem. 

Výše spoření se zakládá na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet transformovaného fondu poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok) nebo nepravidelně jednorázově.

V průběhu doplňkového penzijního spoření lze měnit výši měsíčního příspěvku nebo spoření přerušit. K naspořeným příspěvkům klienta jsou připisovány státní příspěvky a jednorázově ročně podíly na zisku Transformovaného fondu (výnosy). Na penzijní připojištění může přispívat také zaměstnavatel.

Možnost přechodu k jiné penzijní společnosti se zachováním dosavadních podmínek byla možné jen do 29. února 2012). Nyní je změna penzijní společnosti možná jen mezi doplňkovým penzijním spořením, tzn. nejdříve je nutný přechod na doplňkové penzijní spoření u stávající penzijní společnosti a až poté změnit penzijní společnost.​

Nezávazná poptávka