Pojištění odpovědnosti

Sjednat pojištěníZjistit více

O pojištění odpovědnosti


Pojištění odpovědnosti se nevyplácí podceňovat. Škody, které nechtěně můžeme způsobit jiným na majetku, zdraví či životě se mohou vyšplhat do astronomických částek.

V rámci pojištění odpovědnosti můžete uzavřít:

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Pokrývá újmu, kterou vy, členové vaší domácnosti či vaše domácí zvíře způsobí třetí osobě.
Zahrnuje i škody vzniklé provozem vaší domácnosti, např. vytopení sousedů.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance, tzv. „pojištění na blbost“

Pokrývá škody, které způsobíte při výkonu povolání vašemu zaměstnavateli tím, že poškodíte věc, způsobíte mu finanční újmu, nebo zraníte druhou osobu.

Jedná se o škody způsobené nedopatřením, ale i porušením pracovních předpisů.

Toto pojištění je nezbytné nejen pro ty, kteří mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti, ale pro všechny zaměstnance.

Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu

Se týká nejen profesí, u nichž je to požadováno přímo zákonem, ale i u dalších, např. lékařů, daňových poradců, projektantů, advokátů, notářů atd.

Kryje škody jak hmotné, tak i na zdraví či životě, které vzniknou v důsledku profesní chyby

Firmy u nás mohou uzavřít pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody

Nezávazná poptávka


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě


Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání