Pojištění domácích mazlíčků

Sjednat pojištěníZjistit více

O pojištění domácích mazlíčků


Právoplatnými členy mnoha našich rodin se stali domácí mazlíčci, zejména psi a kočky. Již za běžnou veterinární péči vynakládáme nemalé finanční prostředky. A co teprve  pokud náš čtyřnohý kamarád onemocní nebo se zraní? Léčba se může protáhnout i na několik měsíců či let a pořádně zatíží naši peněženku.

V těchto případech nám starosti, alespoň co se finanční stránky týče, pomůže vyřešit pojištění veterinární péče nebo pojištění úhynu psů a koček.

Připojistit lze rovněž odpovědnost majitele za škody způsobené jeho zvířetem. Nikdo z nás si samozřejmě nepřeje, aby náš zvířecí kamarád utrpěl jakoukoliv zdravotní ujmu, ale zabránit tomu ani při největší starostlivosti nedokážeme. Pokud však k takovéto situaci dojde, vaši ztrátu, alespoň ve finanční oblasti, vykompenzuje právě pojištění zvířat.

Pojištění domácích mazlíčků sjednáváme za nejvýhodnější ceny u pojišťoven: Slavia, ČPP a Česká pojišťovna.

Nabídky jednotlivých pojišťoven naleznete v podkategoriích.

Pojištění pejsek a kočička


Pojištění veterinární péče

 • předmětem pojištění jsou nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady pojištěného na nezbytnou veterinární léčbu psa nebo kočky související s pojistnou událostí;
 • spoluúčast 1 000 Kč u každé pojistné události;
 • pojistit lze psa nebo kočku starší 6 měsíců, resp. mladší 8 let
 • Lze si zvolit jednu ze tří variant: A, B, C – (viz tabulka níže).
 • Součástí každé varianty je:
 • pojištění nákladů na náhradní ubytování psa nebo kočky v případě hospitalizace jejich majitele, a to až do výše 2 000,- Kč.
 • pojištění nákladů na inzerci při ztrátě či zaběhnutí psa nebo kočky, a to až do výše 2 000,- Kč

Pojištění úhynu

 • předmětem pojištění je újma vzniklá úhynem nebo nutným utracením psa nebo kočky, a to až do výše 50 000,- Kč
 • určeno pro psy a kočky starší 6 měsíců, resp. mladší 8 let;
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti;
 • Jedná se o pojištění obnosové, tzn. že v případě pojistné události pojistitel vyplatí pojištěnému obnos sjednaný v pojistné smlouvě.

Připojištění odpovědnosti

 • vztahuje se na povinnost k náhradě škody či újmy způsobené psem či kočkou;

  limit pojistného plnění:

 • 2 000.000,- Kč újma na zdraví vč. duševních útrap
 • 1 000.000,- Kč škoda na věci
 • 500.000,- Kč finanční újma
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti;

Rizika a maximální limity plnění, která lze sjednat v pojistné smlouvě

Název rizikaPojistná částka (max. limit plnění)Poznámka
Pojištění veterinární péče10 000 Kč pro léčbu nemocíVarianta A
20 000 Kč pro léčbu úrazů
20 000 Kč pro léčbu nemocíVarianta B
40 000 Kč pro léčbu úrazů
30 000 Kč pro léčbu nemocíVarianta C
60 000 Kč pro léčbu úrazů
50 %, max. 2 000 Kč, max. 250 Kč/denNáklady náhradního ubytování zvířete
50 %, max. 2 000 KčNáklady na inzerci při ztrátě či zaběhnutí zvířete
Pojištění úhynumax. 50 000 Kč
Pojištění odpovědnosti2 000 000 Kč pro újmy na zdraví vč. duševních útrap
1 000 000 Kč pro škody na věci
500 000 Kč pro finanční újmy

Jaké zvíře pojistíme?

 • takové, které je označené mikročipem a/nebo tetováním a zároveň má vystaven Pas zvířete v zájmovém chovu a/nebo Očkovací průkaz
 • takové, které je v imunitě proti určitým nemocem, jako např. vzteklina, psinka či leptospiróza (jejich úplný výčet najdete v pojistných podmínkách)
 • takové, kterému k počátku pojištění je mezi půl rokem a 8 lety věku (resp. 5 lety věku v případě pojištění úhynu)
 • pejsky pojistíme i „nepapírové“, ale chcete-li Vaši kočku pojistit pro případ úhynu, chceme, aby papírová byla a měla průkaz původu

 

Co budete ke sjednání pojištění potřebovat?

 • vyplněný a veterinářem potvrzený Dotazník (ke stažení zde), že zvíře je zdravé (potvrzení lékaře nesmí být starší 5 kalendářních dnů před dnem uzavření PS)
 • pas zvířete v zájmovém chovu a/nebo Očkovací průkaz
 • k pojištění úhynu kočky také průkaz původu (tzv. „papíry“)
 • průkaz ZTP/ZTPP (pro držitele průkazu ZTP/ZTPP poskytujeme 10% slevu z ceny pojistného)

Pojištění Hafan


 • pojistit lze psy od 6 měsíců do 8 let stáří
 • sjednat lze krytí veterinární léčby nemoci či úrazu a odpovědnosti za škody způsobené pojištěným psem nebo kočkou na zdraví či majetku třetích osob.
 • podmínkou pojištění je řádná registrace zvířat u příslušného úřadu
 • zvýhodněná cena pojištění je nabízena majitelům asistenčních a canisterapeutických psů
 • vyloučeny z pojištění jsou dědičné nemoci, vrozené vady a chronická onemocnění, která se u zvířete vyskytla již před sjednáním pojištění a náklady na léčení vzniklé při závodech a soutěžích
 • spoluúčast je volitelná 500 Kč, 1 000 Kč, 1 500 Kč nebo 2 000 Kč
 • čekací doba je 3 dny pro léčení úrazu a 30 dní pro léčení nemoci a uhynutí nebo utracení
 • pojištění je platné na území ČR, za příplatek lze rozšířit na Evropu

Pojištění mazlíček


Co získáte:

 • Získáte komplexní ochranu pro svého psa nebo kočku
 • Pomáháme vám snížit výdaje při nemoci nebo úrazu vašeho mazlíčka
 • Pojištění odpovědnosti za způsobené škody
 • Vašeho čtyřnohého přítele pojistíme i bez prokázání jeho původu

Pojištění léčení úrazu nebo nemoci

 • V případě neočekávaného úrazu nebo onemocnění Vašeho miláčka budete mít jistotu, že si budete moci dovolit jeho léčení.
 • Léčení úrazu nebo onemocnění zvířete vyžadujícím bezodkladné veterinární ošetření až do výše sjednaného limitu
 • spoluúčast ve výši 10% z pojistného plnění, min. 500 Kč
 • Pes do 40 kg musí být mladší 8 let, pes nad 40 kg musí být mladší 4 lel
 • kočka musí být mladší 8 let.
 • Úhrada pojistného: ročně/pololetně/čtvrtletně
 • Zvíře musí být označeno mikročipem či tetováním

Pojištění uhynutí nebo utracení

 • Pojištění zahrnuje uhynutí nebo utracení pojištěného psa nebo kočky v důsledku nákazy, infekční nemoci, neinfekční získané nemoci, úrazu, operace, porodní škody nebo akutní otravy, do výše 8000 Kč.
 • Pes do 40 kg musí být mladší 8 let, pes nad 40 kg musí být mladší 4 let
 • kočka musí být mladší 8 let.
 • Zvíře musí být označeno mikročipem či tetováním

Rozsah pojištění

 • Svému čtyřnohému příteli můžete sjednat následující typy pojištění:
 • Pojištění léčení úrazu nebo nemoci
 • Pojištění proti uhynutí nebo utracení
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené vaším domácím mazlíčkem jiné osobě:
 • na zdraví nebo usmrcením: 2 000 000 Kč
 • na majetku: 1 000 000 Kč
 • finanční újmou: 500 000 Kč
 • Úhrada pojistného: ročně/pololetně/čtvrtletně
 • Věkový limit pro přijetí pojištění

Nevíte si rady? Neváhejte a kontaktujte nás! Pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího pojištění! A to vše rychle a zcela zdarma!

Pojištění domácích mazlíčků Vám sjednáme osobně, telefonicky,online, e-mailem a poštou.
Šetřete svůj čas a peníze! Nabídneme Vám ty nejvýhodnější ceny a poradíme s ukončením smlouvy.

Nezávazná poptávka