Refinancování hypoték

Poptat refinancováníZjistit více

O refinancování hypoték


Refinancování hypotéky či úvěru ze stavebního spoření znamená splacení stávajícího hypotečního úvěru novým hypotečním úvěrem s odlišnými, zpravidla výhodnějšími podmínkami. Refinancování hypotéky nejčastěji nabízejí banky, je možné se ale setkat i s nabídkou nebankovního refinancování.

Dlužník žádá o refinancování hypotéky většinou těsně před nebo skončení doby fixace úrokové sazby a zpravidla v situaci, kdy je nabídka nových podmínek od nové banky výhodnější než nabídka od banky, která poskytovala hypoteční úvěr doposud po dobu fixace.

Proč refinancovat

S koncem období fixace banka nabízí dlužníkovi nové podmínky vč. úrokové sazby pro další období (období fixace může být na 1, 3, 5 nebo více let). V tento okamžik má dlužník možnost bez pokuty ze strany banky hypotéku refinancovat – tj. nechat si splatit současnou hypotéku novou hypotékou od jiné banky, která nabídne lepší podmínky a zejména výhodnější úrokovou sazbu.

Dlužník tedy díky refinancování získá nový hypoteční úvěr s výhodnějšími podmínkami,

kde si dle nabídky nové banky může například prodloužit dobu splácení, odložit některé měsíční splátky, mimořádně splatit část úvěru i v období fixace úrokové sazby, apod. Hlavním důvodem refinancování je výhodnější nabídka úrokové sazby, díky které může dlužník ušetřit na měsíčních splátkách.

Výhody refinancování

 • Menší měsíční splátky
 • Nastavení si doby splácení
 • Jednodušší administrativa
 • Menší poplatky

Jak refinancovat

Řešit refinancování hypotéky je vhodné již 4 měsíce před koncem probíhajícího období fixace.
V tuto dobu je vhodné se již začít připravovat, k refinancování hypotéky je standardně potřeba:

 

 • Původní smlouva o hypotečním úvěru
 • Dva doklady totožnosti (například OP a cestovní pas nebo řidičský průkaz)
 • Příslušná zástavní smlouva
 • Nabývací titul k nemovitosti, která slouží jako zástava
 • Snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí
 • Potvrzení o příjmu nebo několik výpisů z úvěrového účtu (dle požadavků banky)
 • Číslo účtu, kam by nová banka měla zaslat finanční prostředky
 • Datum předčasného splacení původního hypotečního úvěru
 • Souhlas původní banky s dočasným přistoupením nové banky na druhé místo v zástavě
 • Příslib o vymazání zástavního práva k nemovitosti a zrušení vinkulace pojistného plnění po uhrazení pohledávky a vyčíslení zůstatku úvěru
 • Původní nebo nový odhad nemovitosti a fotografie současného stavu nemovitosti (interiér a exteriér)

Přibližně 3 měsíce před koncem období fixace je ideální začít oslovovat ostatní banky s poptávkou refinancování hypotéky. Nabídku úrokové sazby mohou některé banky garantovat i půl roku dopředu, ve většině případů jejich nabídka úroku pro refinancování hypotéky platí 1 měsíc.

Získání lepších podmínek hypotéky ale nemusí vždy znamenat nutnost refinancování. Při blížícím se konci období fixace se vyplatí nejdříve oslovit stávající banku a pokusit se vyjednat lepší podmínky pro nové období fixace s ní. Pro vyjednávání je vhodné oslovit novou banku, požádat o nabídku refinancování a tyto podmínky představit současné bance. Pokud současná banka povolí a nabídne srovnatelné podmínky, dlužníkovi odpadne práce s refinancováním hypotéky novou bankou.

Nabídku úrokové sazby mohou některé banky garantovat i půl roku dopředu.

Pokud se dlužník rozhodne refinancovat, nejpozději 1 měsíc před koncem fixace by měl oslovit stávající banku a ohlásit záměr refinancování a mimořádné splacení hypotéky, kterým se uhradí zůstatek stávající hypotéky. Pro banku je třeba vyplnit žádost a dodat všechny potřebné dokumenty. Dále je třeba podat zástavní smlouvu do katastru nemovitostí a potvrdit vinkulaci pojištění nemovitosti od pojišťovny.

Pokud se dlužník nakonec rozhodne zůstat u stávající banky, ideálně 1 měsíc před koncem fixace oznámí, že nebude refinancovat hypotéku a že akceptuje navržené podmínky pro další období fixace. Nové bance, která vystavovala nabídku refinancování hypotéky, dlužník oznámí, že nemá zájem o refinancování (ideálně písemně).

Nezávazná poptávka