Řešení financování bytů a domů

Poptat řešeníZjistit více

Hypotéky


Hypoteční úvěr (neboli hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným.

Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů:

 1. účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do nemovitosti.
 2. neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka – úvěr lze použít na cokoli.

Definice hypotečního úvěru

Definici hypotečního úvěru najdeme v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., §28, odstavec 3. Tato definice zní: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.“

Hypoteční úvěr patří k nejstarším druhům bankovních úvěrů, jejichž splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti,

což je také jejich hlavním znakem. Hypoteční úvěr je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, její rekonstrukci, koupi podílu nemovitosti za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků nebo za účelem splácení dříve poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů, které byly použity k investicím do nemovitostí. Toto z něj činí úvěr vysoce účelový.

Účel úvěru

 • koupě nemovitosti do osobního vlastnictví (bytu, rodinného domu, stavebního pozemku)
 • financování výstavby nemovitosti, případně i nástavby, vestavby, přístavby
 • financování rekonstrukcí, modernizace a oprav nemovitosti
 • koupě podílu nemovitostí za účelem vypořádání spoluvlastnických, dědických podílů, společného jmění manželů
 • koupě družstevního podílu a úhrada členského podílu
 • zpětné proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti
 • refinancování stávajícího účelového úvěru od banky či stavební spořitelny, který byl použit na investici do nemovitosti
 • konsolidace účelových a neúčelových půjček (používá se americká hypotéka)

Žadatel o hypotéku

Žadatelem o hypotéku se může stát zletilý občan České republiky, ale i cizinec, který zde má dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Banka u žadatele posuzuje zejména jeho schopnost splácet úvěr. Je tedy nutné prokázat dostatečnou výši příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), podnikání, nájemného nebo různých sociálních dávek (starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek). Žadatel o hypotéku by měl mít dobrou platební historii (platit své závazky včas).

Úvěry ze stavebního spoření


Menší část úvěrů na bydlení poskytují v ČR stavební spořitelny. Za výhodných úrokových podmínek si můžete půjčit v rozmezí od desetitisíců až do milionů. Díky překlenovacím úvěrům je nutnost spoření v řádu mnoha let před získáním půjčky zpravidla již minulostí, avšak na překlenovací úvěr neexistuje právní nárok.

Způsob zajištění je ovlivněn tím, jak dlouho a kolik spoříte a kolik peněz si půjčujete.

Úvěry od stavebních spořitelen se dělí na dva typy:

 • Úvěr ze stavebního spoření

při splnění daných podmínek na něj vzniká účastníkovi nárok (naspoření, 2 roky ze zákona, splnění tzv. „hodnotícího čísla“)

 • Překlenovací úvěr (meziúvěr)

je poskytován před vznikem nároku na řádný úvěr a překlenuje časový rozdíl mezi potřebou peněz na bydlení a nárokem na řádný úvěr.

Hypotéka nebo stavební spoření?

Pustit se do porovnání hypotéky a stavebního spoření je velmi ošemetné a výsledek by mohl být zavádějící. Obě tyto možnosti mají na trhu své místo a je tedy důležité zvážit, co v dané chvíli a za daných skutečností nejlépe poslouží klientovi a splní jeho požadavky.

Hypotéky jsou v poslední době na vzestupu (sazby se pohybují již od 1,79 %) a trhají rekordy (i díky refinancování), zatímco zájem o úvěry ze stavebního spoření a o stavební spoření jako takové klesá.

Přesto by se měl úvěr ze stavebního spoření vyplatit tomu, kdo si na něm doposud spořil a má naspořené nějaké peníze. Ten, kdo nemá nic naspořeno a potřebuje peníze hned, má omezené prostředky, zvolí pravděpodobně hypotéku.

Peníze naspořené na stavebním spoření, včetně úvěru ze stavebního spoření, lze použít na akontaci hypotéky.

Nezávazná poptávka